1. SINIF öğrencilerin geçmişte öğrendikleri bilgileri sorgulamaya başladıkları bir yıldır. Bu yılda öğrenciler artık sınava çok yaklaştığını ve sorumluluklarının arttığını fark ediyor. Bu yüzden 11.Sınıf öğretmenlerinin çok verimli bir yıl geçirmesi gerekiyor.

Gelelim yapılan çalışmalara¦ İlk olarak her branş için o yılın dersleri çok iyi şekilde anlaşılması sağlanıyor. Bunun yanında da geçmişten gelen eksiklerini ya da unuttuklarını hatırlatmak için ek dersler yapılıyor. Bizlere ayrılan sürenin dörtte birinde 9. Sınıftan başlamak üzere konular tekrar hatırlatılıyor. Yarı yıl tatilinin bir haftası konular tekrar edilip test çalışmaları yapılıyor. Öğrenci yaptığı çalışmaları blok notlarına yazıyor. Her öğrencinin danışman öğretmeni ve rehber öğretmeni tarafından hangi konudan kaç soru çözüldüğü ve kaç yanlış yaptığı ayrıntılı olarak kontrol ediliyor.

         İkinci dönemin ortalarından itibaren ise TYT denemelerine 11™lerde dahil edilmeye başlanıyor. Bu denemelerden çıkan yanlışlarla eksikleri için bireysel programları tekrar hazırlanıyor. İkinci dönemin son bir ayı tüm 11. Sınıf konuları bitirilerek tamamen TYT ve YKS hazırlıkları başlıyor.

Kısacası 11™i bitiren bir öğrencinin en az eksik ve kaygıyla 12. Sınıf öğrencisi olması hedefleniyor.

 

                                                        Matematik Zümre Başkanı

                                                                  Serap Aslantaş