1. sınıfların sayısal derslerde sınava hazırlık süreci nasıl olmalı?

Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ilk Güneşli olmanın bir ayrıcalık olduğu asla unutulmamalı. Okula başladığımız nokta ve sonunda okulumuzun  bize neler kazandırdığını düşünecek olursak  neden özel olduğumuz daha da iyi anlayacağız.

AMACIMIZ:  Öğrencilerimizi yaşam şartlarına en uygun şekilde hem bilişsel hem duyuşsal hem de psikomotor becerilerini en iyi şekilde geliştirme ve ahlaklı dürüst ve çalışkan, vatanına ve milletine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirip en iyi üniversiteler yerleştirmek.

Çalışmalarımız:

 • Sınıf derslerimiz ağustos ayının ikinci haftası başlamakta buda bize en az bir ay zaman kazandırmaktadır.
 • Ara kademe sınıfı konularım eksik diye sakın üzülme. Çünkü ilk Güneşte tüm derslerde 9. Sınıf konularından itibaren anlatılmakta ve anlayana kadar anlatılmaktadır.
 • Ders saatleri matematik-geometri için yaklaşık 20 saat fizik, kimya, biyoloji dersleri 10 ar saattir.( cumartesi kursları ve akşam etütleri dahil.)
 • Öncelikle eksiklerin belirlenmesi: hangi öğrencimiz ders başarısı anlamında hangi noktada STS sınavları ile belirlemek.
 • Öğrencilerimizin ailelerini tanıma:
 • Ev ortamını görme ve o doğrultuda çalışmalar yapma
 • Çalışma ortamı oluşturulması
 • Ahlaki gelişmeleri ile ilgilenme ve takip etme
 • Önce hedef belirle: en büyük eksiğimiz hedefimizin olmaması. Belirlediğimiz hedefte hangi derslerden kaç soru yapmalıyız.
 • Planlı bir program hazırla: hazırladığın program esnek olmamalı. Zorunlu bir durum olmadığı sürece asla değiştirme.Hangi zamanlarda hangi derslere daha iyi çalıştığını keşfet ve ona göre program hazırla.
 • Düzenli olarak uyu. (24.00-07.00)
 • Düzenli olarak beslen.( özellikle kahvaltını aksatma.)

 

Tüm derslerde olduğu gibi sayısal derslerde de nasıl çalışılması gerektiği konusunda bazı püf noktalarına değineceğim sonra da hangi derse nasıl çalışılması gerektiği konusu üzerinde duracağım.

 • Dünya ve ahiret dengesini asla kaçırma,namazlarını asla ihmal etme ve düzenli olarak Kuran-Kerim oku.( Arapçası ,meal ve tefsiri. Mesela her gün bir sayfa)
 • İşlenecek konu ne ise öncesinde 10 dk tekrar edip derse öyle gelinmeli.
 • Konu bittikten sonra gün sonunda genel tekrar ve soru çözümüne ağırlık verilmeli.
 • Derste aktif olmanız gerekir. Bunun için derste işlenecek konuya ön hazırlık yaparak gelmeniz, hem aktif olmanızı, hem de konuya daha hızlı hakim olmanızı sağlar. Bu şekilde derste işlenen konuya dair eksiklerinizi fark ederek kısa sürede konunun bütününe hakim olabilirsiniz.
 • Bu da, konu çalışma + soru çözme + tekrar etme(haftada bir o konudan 10 soru). Bu formül bütün derslerde geçerlidir çünkü öğrenmenin temelinde bu yatar(Öğren – Uygula – Hatırla).
 • Sözel dersler için(Biyolojiyi de buna dahil edebiliriz) ufak notlar alıp birer test çözüyoruz. Sayısal dersler için formülleri not aldıysak (zor bir konuysa) onlara bakarak test çözüyoruz. Haftada 1 defa veya her gün derse başlarken önceki seçtiğin konulardan 1er test çöz bu kadar. En etkili tekrar yöntemi budur,

MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİNE ÇALIŞMA

Ülkemizde özellikle liselerde Matematik ve Geometri dersini yapabilen öğrenci sayısı oldukça azdır. Öğrenciler genellikle bu derslere tam olarak yoğunlaşamayıp, bu derslerde tam olarak başarıyı elde edememektedir. Matematik ve Geometri dersleri ezbere veya bakmaya yönelik dersler değildir. Bu yüzdende bu derslere çalışırken farklı bir bakış açısı kullanmak gerekir. Matematik ve Geometri dersine çalışırken ilk olarak işlemsel kabiliyetiniz olması gerekir. Bu kabiliyet ise temelin sağlamlaşması ile oluşur. Kişi ders sırasında konuları tam olarak dinler ve düzenli tekrarlarını yaparsa bu kabiliyeti kusursuzlaştırır. Sadece dört işlemlerle yapılabilen problemli testler kullanılarak da işlem kabiliyetinizi belirli bir seviyeye kadar çıkartabilirsiniz. Böylelikle de geometri ve matematik derslerinden hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. İşlem kabiliyetine sahip olduktan sonra ise bu derslerle ilgili asıl çalışmaya başlayabilir.

Asıl çalışmada yapmanız gereken konu çalışmaları ve test çözümleridir. Matematik ve Geometri süreklilik isteyen dersler olduğu için günlük çalışma ve günlük test çözmek gerekir. Kişi okulda işlediği konuları ve çözdüğü örnekleri tekrar tekrar okuyup, konu testleri çözmelidir. Geometriye özel olarak çalışan kişilerde görsel hafızasını güçlendirebilmek için soruları üç boyutlu düşünüp, çözmeye çalışmalıdır. Soruları farklı boyutlarda inceleyip, sürekli test çözmesi gerekmektedir. Bu derslerde temel çok önemli olduğundan geçmiş dönemin konuları da zaman zaman tekrar edilmeli ve bol bol genel testler çözülmelidir. Sınav sürecine kadar testlerde pratikleşmeli ve konuların temeli sağlamlaştırılmalıdır.

FİZİK DERSİNE ÇALIŞMA

Derste;

Fizik dersini derste anlamak başarmak için ön koşuldur. Derste öğretmenin yaptığı açıklama ve verdiği örnekler çok dikkatli takip edilmeli, bütün ayrıntılar dikkate alınmalıdır. Sorular, çözümler, grafikler ve çizimler hatasız bir şekilde deftere geçirilmelidir. Öğretmen konuyu anlatırken veya örnek sorular çözerken anlaşılmayan bölümler vakit kaybedilmeden sorulmalı ve öğrenilmelidir. İşlenecek konuları daha rahat anlamak ve takip etmek için muhakkak derslere hazır gelinmelidir.

 

Bireysel Çalışmalarda;

Fizik dersinde başarılı olabilmek için ders sonrası düzenli ve programlı tekrar zorunludur. Konu ile ilgili temel kavramlar iyi öğrenilmelidir. Anlaşılamayan kavram, tanım ve alt başlıklar, derslerde tutulmuş notlar günlük tekrarlarda gözden geçirilmeli, örnek sorularla öğrenme pekiştirilmelidir.

 

 

KİMYA DERSİNE ÇALIŞMA

Derste;

Derste aktif olmanız gerekir. Bunun için derste işlenecek konuya ön hazırlık yaparak gelmeniz, hem aktif olmanızı, hem de konuya daha hızlı hakim olmanızı sağlar. Bu şekilde derste işlenen konuya dair eksiklerinizi fark ederek kısa sürede konunun bütününe hakim olabilirsiniz.

 

Tüm derslerde olduğu gibi kimya dersinde de başarılı olmak için kimya dersine veya bazı kimya konularına karşı önyargıdan kaçınmak gerekir. Dersi iyi dinlemeli, ayrıntıya kaçmadan önemli gördüğünüz yerlerin altını çizmelisiniz. Anlamadığınız yerleri öğretmene sormaktan çekinmemelisiniz. Öğretmen tarafından sınıfta örnek olarak çözülen sorulara da dikkat etmelisiniz.

 

Bireysel Çalışmalarda;

Dersi derste dinlediğiniz zaman yapmanız gereken görevin % 70’ni halletmişsiniz demektir. Bundan sonraki göreviniz ise öğrenmiş olduklarınızı pekiştirmek, unutmamak, ve tam manasıyla öğrenemediğiniz konuları da öğrenmeye çalışmaktır. Dershaneden aldığınız tüm kaynakları bireysel çalışmalarda kullanmalısınız. Farklı kaynaklardan da yararlanarak değişik soru tiplerine aşinalık kazanabilirsiniz.

 

BİYOLOJİ DERSİNE ÇALIŞMA

Derste;

Her ders için geçerli olduğu gibi biyoloji dersinde de başarılı olmanın temelinde dersin derste öğrenilmesi koşulu vardır. Öğrenci etkin dinleme çerçevesinde karşılıklı diyalog ile konuları pekiştirmeli ve kafasına takılan soruları anında sorarakçözüm yolu bulmalıdır. “Bu derste konuyu anlamasam da olur. Anlatan biri elbette bulunur.” fikri zihninize yerleşmişse dersi takip etmede sorun yaşayabilirsiniz. Biyoloji dersinde mantıksal bilgi ön planda olduğu için konular dinlenirken önemli noktalar kaçırılmamalıdır. Canlı varlıklara karşı ilgili bir zihinsel hazırlık ve merak güdüsü de biyoloji öğrenmeyi kolaylaştırır.

 

Bireysel Çalışmalarda;

Biyoloji, Latince terimlerin ağırlıklı olduğu bir derstir. Dershanede veya okulda öğretmenden dersi dinledikten sonra kelimelerin akılda tutulabilmesi için mutlaka tekrar edilmesi gerekir. Çünkü ilk kez duyulan kelimelerin unutulması daha kolaydır.Bir gün sonra işleyeceğiniz konuya ön hazırlık yaparak veya en az bir kez okuyarak gelirseniz daha kalıcı ve kolay bir öğrenme gerçekleştirmiş olursunuz. Biyoloji dersi çalışırken önemli noktaların altı çizilmeli gerekli notlar alınmalıdır. Böylelikle konuların önemli yerleri notlardan tekrar edilebilir. Ders çalışılırken sebep-sonuç ilişkisi dikkate alınarak ezberden kaçınılmalıdır. Ezber; muhakeme sorularını çözmekte sizi zora sokabilir. Öğrenilen konular periyodik zamanlarda soru çözülerek pekiştirilmeli, unutulma engellenmelidir.