ÖZEL ASİYE COŞKUN ANADOLU LİSESİ AMACI;

 

              Özel ASİYE COŞKUN Lisesi’nde uygulanan öğretim yöntemleri, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda üniversiteye ve hayata hazırlamaktadır. Üniversite hazırlıklarının 9. Sınıf’ta başladığı okulumuzda ileri görüş sahibi, özgüvenli, ne istediğini bilen, üreten, araştıran,  daima yenilikçi,  nitelikli ve inançlı gençler yetiştirmeği hedeflemekteyiz.

Okulumuzda akademik eğitime hazırlığın ilk basamağı olan lise döneminde, TYT ve YKS odaklı eğitim uygulanmaktadır. Müfredat kapsamında 9.  10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz kendi sınıfları dâhilinde konuları öğrenip ayrıca bir üst sınıfa hazırlık yapabilmektedir. 9. sınıftan itibaren her sınıf düzeyinde ders kapsamlarına ve üniversite sınavına uygun kaynaklar uzman akademik kadromuz tarafından her yıl yenilenmektedir. TYT konuları 11. sınıfın birinci dönemi ile 12. sınıfın tamamında( YKS dâhil) paralel olarak yapılandırılmaktadır. Böylece hazırlık süreci 4 yıla yayılarak öğrencilerimizin farklı alanlarda da kendilerini yetiştirebilmelerine fırsat sağlanmaktadır.

 

Herkesin gelecekte ne olmak, nerede olmak istediğine veya hayatını nasıl sürdüreceğine ilişkin bir hayali vardır. Hayallere ulaşmak için çaba sarf etmek gerekir. Hayallere ulaşmada rehber olan Özel İlk Güneş Anadolu Lisesi gerekli müfredat ve içeriklerle, üniversite sınavlarına hazır bir şekilde öğrencilerini mezun etmektedir.

 

OKULUMUZDA YAPILAN UYGULAMALAR

YÖNTEM ve TEKNİKLERİMİZ

 • Tüm sınıfların daha önce yaptıkları ödevleri incelemek,
 • Yapılan ödevlerdeki yanlışlarla ilgili konu tekrarı yapmak ve yanlışımın doğrusu uygulaması yapmak,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerimize ekstra birebir konu anlatımı yapmak,
 • Haftada bir tüm branşlardan haftalık değerlendirme sınavı adı altında o hafta işlenen konuyla ilgili açık uçlu ya da çoktan seçmeli sınav düzenlemek,
 • Kütüphaneden (ya da internetten) ilgili kaynak taraması yapmak,
 • Hafta içi her akşam etütte öğrencinin durumuna göre konu tekrarı ya da test çözümü yapmak,
 • Hafta sonu cumartesi günü beş derslik etüt düzenlemek,
 • Her ay belirlenen bir günde tüm sınıflara işlenen konular dâhilinde deneme sınavı düzenlemek,
 • sınıf sınav grubu öğrencilerine yaz okulu uygulaması yapıp Ağustos ayında hızlandırma programı düzenlemek,
 • sınıf sınav grubu öğrencilerine her hafta tüm branşlardan bölüm denemesi yapmak,
 • sınıf sınav grubu öğrencilerine Türkiye geneli sınavları uygulamak,
 • Öğrencilerin sevdikleri meslekler ile kendi özellikleri arasındaki benzerliği fark etmelerini, mesleklerin özelliklerini fark etmelerini ve değişik meslek grupları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak,
 • Özel günlerde resmi ve dini bayramlarla ilgili etkinlikler düzenlemek,
 • Her sınıfa kendi düzeyinde kitap okutmak,
 • Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek,
 • Alanında uzman akademisyenler eşliğinde konferanslar düzenlemek,
 • Günlük TOPLAM: 9 SAAT KONU ANLATIMI, her akşam 1.20 DK ETÜT PROGRAMI, hafta sonu cumartesi günü DENEME ve ETÜT UYGULAMALARI yapmak,

 

Böylece ailenin ve okulun bireye kazandırmak için çaba harcadığı, çoğu zaman bilişsel yönü ağır basan davranışları, yapılan uygulamalar yoluyla, sezgi ve yaşantıya dayalı olarak bireye kazandırılmış olacağız.

 

Hedefimiz sadece öğrencilerimin bilgilerini ölçmek değil, kalıcı öğrenmeyi sağlayarak öğrenilen bilginin toplumsal boyutta nedenli kullanılabildiği görebilmektir.