Türk Edebiyatı Dersinin Genel Amaçları;

 1. Edebiyatın kültürel ve tarihi olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak,
 2. Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebi metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak,
 3. Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratmak,
 4. Türkçenin, tarihi  akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili haline geldiğini kavratmak,
 5. Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebi metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek,
 6. Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek,
 7. Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek,
 8. Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek,
 9. Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek,
 10. Öğrencilerin Türk ulusunun yaşadığı medeniyet daireleri ile Türk edebiyatının dönemlerini bu günden geçmişe yönelen bir dikkatle değerlendirip yorumlayacak düzeye ulaşmalarını sağlamak.
 11. Edebi eserler çevresinde Türk insanının kültür, anlayış ve zevk bakımından gelişmesini kavratmak,
 12. Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlamak,

 

Sıralanan bu amaçlan gerçekleştirmek üzere, ünitelerde belirtilen kazanım, önerilen etkinlik ve verilen açıklamalar doğrultusunda, metinlerin incelenmesi ve yorumlanmasıyla öğrencilerin;

 • Eleştirel düşünme, sorunları çözebilme, yaratıcı düşünme, araştırma-sorgulama, iletişimde bulunma becerilerini kazanmaları, bu becerileri geliştirmeleri hedeflenmiştir.
 • Ayrıca öğrencilerin özellikle bilgi teknolojisinin imkanlarını kullanma konularında da beceri kazanmaları düşünülmüştür.
 • Edebiyat dersi için hemen her metnin ve her çalışmanın, dilin doğru ve güzel kullanılmasına imkân veren beceriler kazandırdığı da unutulmamıştır.
 • Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatımda etkili olabilmenin yollarını fark etmeleri amaçlanmıştır.