İNGİLİZCE ZÜMRESİ

İlkokul   1. Sınıfta başlayan İngilizce derslerindeki amacımız, öğrenci merkezli bir ortamda dersi sevdirerek etkinliklerle öğretmektir.  1. Sınıflarda 3 saat, 2-3-4. Sınıflarda 5 saat, diğer sınıflarda ise 6 saat İngilizce dersi yapılmaktadır.

Özel İlkgüneş Okulları İngilizce zümresi , öğrecilerin dinleme, okuma, yazma, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak dil öğrenmesini amaçlar. Bu yıl okulumuz Ortaokul ve Lise bölümlerinde ilk kez uygulamaya koyulan Kur sistemi ile İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir şekilde konuşabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Kur sisteminde başlıca amacımız, öğrencilerin kendilerini akıcı ve doğru bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak, karşılaştıkları yabancı dil metinlerini anlayacak düzeye ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Öğrenci sayısı oldukça az olan sınıflarımız kur derslerinde de ikiye bölünmekte ve böylece birebir eğitim imkanı daha da artmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz yazılı, görsel ve işitsel kaynakları daha fazla kullanma imkanı elde etmekte; kişisel ve kültürel yönden gelişimleri de hızlanmaktadır.

Temel İngilizce derslerinde dilbilgisine gerekli önem verilirken kur dersleri sayesinde de öğrencilerin öğrendiklerini nasıl ve nerede kullanacakları uygulamalı olarak öğretilmektedir. Smartboard (akıllı tahta) uyumlu kitabımız ile aynı anda hem kulağa hem de göze hitap edilerek tam öğrenme modeli esas alınmaktadır.

İngilizce zümresi olarak diğer hedefimiz ise öğrencileri Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçevesi Planı (Common European Framework For Language Learning) esas olarak yetiştirmektir. Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur, öğrencilerin ilerleyen aşamalarda yazılı materyalleri okuyarak analiz yapmaları, TOEFL gibi uluslar arası sınavlara girmeleri hedeflenmektedir.

Tüm bunların ışığında A1 seviyesinde eğitimine başlayan öğrencilerin B2 düzeyinde mezun olmaları hedeflenmektedir.

 

PRIVATE ILKGUNES SCHOOLS ENGLISH COURSE

                The aim of English course as a foreign language is to teach English by making students enjoy it in a student-oriented environment.  

                It is aimed to enable students to learn English through using their listening, writing, speaking and critical thinking skills. Thanks to the Course system that is applied fort he first time in the Secondary and High School this year, students will be able to write and speak English fluently.

                Our main aim in this system is to make students share their ideas, thoughts and describe themselves clearly and help them reach the level at which they can understand and respond to the texts written in foreign language. In our classrooms, there are few students and during the course lessons, we divide them in two. So one-to-one education becomes more possible fort hem. Thanks to this, students can use written, visual and audio sources more efficiently. Their personal and cultural development becomes faster.

                In main English courses, we put emphasise on mainly gramer whereas in course lessons, it is made possible for students to learn where and how they will use what they have learned.

                Mastery Learning is aimed in the course during which we use an interactive book. Our other main aim is to teach students according to the Common European Framework For Language Learning.Individual differences are taken into consideration. In advancing levels, students are enabled to read and analyse the written texts and take international exams suxh as TOEFL.

                In the light of all these , students will reach B2 level when they graduate from the school.