Sosyal Bilgiler Dersinin Amacı;

   Öğrencinin karşılaştığı sorunların çözümünde  kullanabileceği  bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, insan haklarına saygılı, duyarlı ve etkin bireyler olmaları bizim en temel hedefimizdir.

     İlkgüneş Okulları Sosyal Bilgiler zümresi olarak öğrencinin eleştirel düşünmeyi öğrenme, doğru kararlar alma, bireyin kendini  fark etme  becerilerini  kazandırmaya yönelik etkinlikler yapmak esastır.

   Sosyal Bilgiler Dersi sosyal, kültürel, ekonomik değerlere sahip çıkan, bilimsel düşünen, vatandaşlık görevlerini bilen bireyler yetiştirmek  amacıyla oluşturulmuş bir derstir.

   Bu amaç doğrultusunda;

  • Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul edip,
  • Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak, bireylerden beklenen niteliklerin gelişmesine duyarlılık göstererek,
  • Öğrenciyi düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi  yapmaya özendirip
  • Öğrencilerin kendi örf ve adetleri çerçevesinde ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini ve sağlıklı , mutlu bireyler olmasını destekleyerek
  • Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, toplumsal sorunlara duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamak temel esasımızdır.