Özel Asiye Coşkun Okulu olarak Türkçe öğretiminin genel amacı:

 • Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; ülkesine karşı tüm görev  ve sorumluluklarını yerine getirebilecek yurttaşlar yetiştirmektir.
 • Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişkin bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; üretken ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
 • İlgi ve kabiliyetlerini geliştirmek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır.
 • Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırırken öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve nihayet Türk milletini dünyada yapıcı, seçkin bir konuma getirmektir.

Tüm bunları yaparken Yapılandırmacı Eğitim Modelini kullanıp,  yaparak-yaşayarak öğrenme tekniğini uygulayan eğitim modelini tercih ediyoruz. 

Bu hedeflerimize:

 • Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını  tam ve doğru olarak anlama gücünü kazanmış,
 • Tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazanmış,
 • Türk Dilini sevmiş,
 • Kurallarını benimsemiş,
 • Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yönelmiş,
 • Dinleme, okuma alışkanlığı ve zevkini kazanmış,
 • Estetik duygularının gelişmiş,
 • Türlü etkinliklerle sözcük dağarcığını zenginleştirmiş,
 • Ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmış,
 • Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü tanıyıp ve kazanmalarında, Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı ve insanlığı sevmelerine yardımcı olan,
 • Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve üretici düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinden payına düşeni almış ,

         ERDEMLİ, PRENSİPLİ, AHLAKLI, İHLÂSLI, DÜRÜST, VATANINA VE MİLLETİNE FAYDALI OLACAK ÖĞRENCİLERİMİZLE ULAŞACAĞIZ.

Özel Asiye Coşkun Okulu 

TÜRKÇE ZÜMRESİ